Política de privacitat

Frescmarket Venta Directa, S.L (FRESCMARKET) és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el procés de registre a la nostra pàgina web www.frescmarket.com. FRESCMARKET es compromet al compliment de la seva obligació de fiabilitat de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb seguretat i amb aquesta finalitat FRESCMARKET adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés sense permís, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia d'acord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari accepta que les dades personals que ens ha facilitat en el procés de registre a la nostra pàgina web www.frescmarket.com, així com els que es generin arran de l'activitat de l'usuari en la pàgina web, siguin incorporades a un fitxer inscrit a l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades), la titularitat correspon a FRESCMARKET, amb l'objectiu de prestar adequadament els serveis sol·licitats a través del web, donar compliment als requisits legals de comptabilitat, facturació i auditoria de la companyia, realitzar anàlisi d'estadístiques, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic o altres mitjans electrònics equivalents relacionats amb FRESCMARKET. En aquest sentit, l'usuari accepta que, en funció dels seus hàbits de consum, pugui rebre missatges i /o comunicacions comercials de FRESCMARKET, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

En cas contrari que l'usuari no desitgi rebre més comunicacions per mitjans electrònics o un altre mitjà, pot dirigir-se en qualsevol moment a FRESCMARKET enviant un correu electrònic a la següent adreça help@frescmarket.com o seguir el procediment de baixa habilitat a l'efecte i inclòs en cadascuna de les comunicacions comercials enviades.

En tot moment, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant Frescmarket, amb domicili al c / Curt 1, baixos, 17481 Sant Julià de Ramis (Girona) o mitjançant correu electrònic a help@frescmarket.com. L'usuari respondrà davant qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà el mateix de comunicar a FRESCMARKET qualsevol modificació en els mateixos, reservant Frescmarket, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, per causa justificada sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

A Frescmarket guardem les teves dades amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis que t'oferim, especialment l'enviament. També ens ajuden a garantir la seguretat de les teves dades, ja que nosaltres ens comprometem d'aquesta manera a no compartir-los, ni vendre'ls a tercers.