Mercat del LLeó

Seleccionar categoria...

1,34 €
Payés Liderou

Ous de Pagès Liderou

1/2 docena

2,50 €

Ous una Dotzena Liderou

12 un.

1,30 €

Ous de Guatlla una Dotzena Sagra

12 un.

0,80 €

Mitja Dotzena d'Ous

6un.

Categories X Tancar